Angst voor de bevalling en onderzoek hiernaar

In de afgelopen jaren is er steeds meer belangstelling gekomen voor de impact van de psychische (on)gezondheid van de (aanstaande) moeder op haar zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Er is, wat mijns inziens een positieve ontwikkeling is, gaandeweg de jaren steeds meer ruimte gekomen voor het inzicht dat zaken als zwangerschap, bevalling en ouderschap vaak zowel positieve als negatieve emoties oproepen. Dat er naast de blijdschap, opluchting, dankbaar en enthousiasme ook sprake kan zijn van zorgen, angst en spanningsklachten.

Er is namelijk bekend dat een subgroep van de zwangere vrouwen er sprake is van meer ernstige angst voor de bevalling. Deze angst kan heel begrijpelijk zijn, na bijvoorbeeld een eerdere nare of traumatische bevalling, of samenhangen met nare bevalverhalen van anderen, maar kan tegelijkertijd grote impact hebben op de zwangere, de partner en het (ongeboren) kindje.

Wat is bevalangst?

Angst voor de bevalling blijkt een soort containerbegrip te zijn, waarbij je kunt denken aan:

  • angst voor pijn,
  • angst voor onvoldoende support tijdens de bevalling,
  • angst voor verlies van autonomie en controle,
  • angst dat het kindje zal overlijden of gehandicapt raakt,
  • angst / gêne over je uiterlijk en gedrag tijdens de bevalling en/of
  • angst voor het onbekende.

Uiteindelijk is het vaak voor iedere vrouw net wat anders hoe zij haar angst voor de bevalling ervaart en welke betekenis dit heeft.

Het vervelende en heftige van bevalangst is dat dit niet alleen je emotionele ervaring tijdens je zwangerschap en de aanloop naar de bevalling zal beïnvloeden, maar dat het ook de impact heeft op de bevalling zelf. Zo duurt een bevalling gemiddeld langer, wordt er vaker gekozen voor een electieve (lees: niet-noodzakelijke) keizersnede en vinden vaker spoed-keizersneden plaats.

Daarbij is bevalangst ook geassocieerd met een negatievere bevalervaring, moeilijkheden in de moeder-kind relatie en een grotere kans op een postpartum depressie. Vrouwen die extreem angstig zijn voor de bevalling kunnen zelfs besluiten om een zwangerschap te beëindigen en/of een nieuwe zwangerschap vermijden.

Beleving rondom bevalling

En dat terwijl een bevalling en een bevallingservaring ook zo anders kunnen verlopen. Niet om een zwangerschap, bevalling en de kraamtijd te romantiseren en onder te dompelen in de welbekende blauwe of roze wolk, hierbij geen ruimte gevend aan normale en passende intense emoties.
Wel om (toekomstige) zwangere vrouwen te bemoedigen en te inspireren. Dat een bevalling zo’n intieme en intense ervaring kan zijn, één waarin je als vrouw je innerlijke kracht en doorzettingsvermogen kunt ervaren. Dat je als vrouw tevreden kunt terugkijken op je focus en flexibiliteit, ongeacht de modus partus (de wijze waarop je uiteindelijk je kindje op de wereld zet).

Kortom, een positieve bevalervaring is belangrijk en vergroot de kans op een goede, veilige hechtingsband met je kindje. Daarnaast kan het positief terugkijken op je bevalling beschermend werken tegen postpartum psychische klachten en wordt jouw eigen zelfvertrouwen en veerkracht als (nieuwe) moeder versterkt.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek naar bevalangst?

Omdat we iedere (toekomstige) moeder en haar kindje een zo goed mogelijke start willen geven, zijn we als Haaglanden Medisch Centrum een wetenschappelijk onderzoek gestart naar bevalangst bij zwangere vrouwen. We zijn benieuwd hoe zwangere vrouwen hun toekomstige bevalling beleven, gekoppeld aan psychologische factoren. Het onderzoeksteam is multidisciplinair en bestaat o.a. uit dr. Frédérique van Dunné (gynaecoloog), Rianne Reijneveld (huisarts in opleiding) en Rianne Dias (GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog).

Belangrijk voor jou: we zijn nog op zoek naar zwangere deelnemers!

Het is hierbij goed om te weten dat je niet angstig hoeft te zijn om deel te kunnen nemen, je niet persé in het ziekenhuis hoeft te gaan bevallen of onder controle te zijn om mee te kunnen doen. Ook maakt het niet uit of het je eerste of volgende zwangerschap is. Deelname aan het onderzoek betekent dat je eenmalig online een aantal vragenlijsten invult.

Aanmelden

  • Je kunt je aanmelden via bevalangst@haaglandenmc.nl of via onze Instagrampagina @onderzoekbevalangst en aangeven hoeveel weken je zwanger bent en of het je eerste of volgende zwangerschap is.
  • Na deze aanmelding ontvang je een informatiedocument en een toestemmingsverklaring, die we graag ondertekend terugzien (dat is vereiste bij een wetenschappelijk onderzoek).
  • Vervolgens zal je in je 3e trimester (na de 28e week zwangerschap) een link naar de online vragenlijsten ontvangen.

Doe jij ook mee aan het onderzoek rondom bevalangst?

Ervaar jij een bepaalde mate van angst voor je bevalling? Neem dan contact op met je verloskundige of huisarts voor begeleiding of behandeling.

Deze samenwerking met Mamamentje is tot stand gekomen met Rianne Dias. Rianne is mama en daarnaast GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Psycholoog binnen de afdeling Medische Psychologie van Haaglanden Medisch Centrum te Den Haag. Vanuit haar opleiding en eigen (werk)ervaring heeft ze samen met een gynaecoloog en huisarts in opleiding een wetenschappelijk onderzoek opgezet naar hoe zwangere vrouwen hun toekomstige bevalling ervaren. Dit om hier beter zicht op te krijgen en verbeteringen rondom deze zorg te kunnen adviseren en mogelijk te kunnen doorvoeren.

Nog meer informatie?

https://www.haaglandenmc.nl/over-ons/wetenschappelijk-onderzoek/onderzoeken-a-t-m-z/onderzoek/t/bevalangst-en-psychologische-factoren

Gerelateerde Artikelen

Waarom een doula?

Een doula is er voor de volle 100% voor de moeder (en eventueel haar partner). Een doula luistert altijd naar de moeder en in haar aanwezigheid is zij geruststellend. Ze zorgt voor een vertrouwensband en een goede voorbereiding op de geboorte. De doula steunt de moeder in haar keuzes en zal haar aan deze keuzes herinneren wanneer zij bang is of twijfelt. De doula ziet de moeder, zoals zij echt is. Ze begrijpt de reis die de moeder doormaakt en moedigt het vertrouwen van de moeder aan en zet de moeder in haar kracht. Ze verzacht de pijn met haar aanraking, haar woorden of alleen met haar ogen. Een doula ís er.

Onvoorwaardelijk ouderschap, wat is het nou?

Onvoorwaardelijk ouderschap dat doet ieder ouder toch? Zou je kunnen denken? Elke ouder houdt immer onvoorwaardelijk van zijn kind, niet?! Toch kunnen ouders onvoorwaardelijk van hun kind houden, terwijl het kind zich niet gezien voelt. Het is een manier van opvoeden wat om bewustwording vraagt.

Onvoorwaardelijk ouderschap laat je nadenken over de band die je met je kind wilt.
Het is een pleidooi voor kindgericht opvoeden.

Deze manier van opvoeden nodigt uit om te kijken. Niet alleen naar ons kind, maar naar de hele maatschappij. Straffen en belonen zit namelijk in onze hele cultuur. Het is logisch en soms ook goed bedoelt, maar hoe meer je er in verdiept hoe meer je ermee wilt stoppen. Zodat het kind zich gezien voelt, fouten durft te maken, en vanuit plezier de wereld te ontdekken.

Samen slapen of niet samen slapen?

Samen slapen met je kind is echter niet het antwoord op alle slaap drama’s, en de beste plaats om dit te bespreken is ergens waar je met gelijkgestemden hierover kunt praten. Zij begrijpen wat het is om samen te slapen.
Maar voordat je je aanmeld voor de groep ‘Samen slapen’ is het handig om ook de opsomming te lezen waarom je niet meer samen zou moeten slapen.

Deel 3 – Door het sporten voelde ik me weer Iris (en sexy ;-)

Het moederschap heeft mij veranderd. Jou ook? Ik vind het best lastig om me naast moeder ook vooral Iris te voelen. Door te bewegen met liefde vind ik haar weer terug. Altijd. En dat is niet zo vanzelfsprekend, want die vrouw was ik echt kwijt na mijn eerste zwangerschap. En toen ik haar weer had gevonden, werd ik zwanger van mijn tweede. En kreeg ik bekkenbodemklachten. Wow, ik kwam er achter hoeveel invloed klachten hebben op het gevoel je niet sterk, mooi, sexy te voelen.

Reacties