Het ontstaan van het doulaschap

In veel culturen is het al eeuwenoud een traditie dat een barende vrouw wordt omringt door de andere vrouwen uit de gemeenschap. Vrouwen bevielen in het oude Griekenland met ondersteuning van andere vrouwen. De term doula vindt haar oorsprong in deze traditie. Hierbij hielp de hoofddienares haar meesteres bij haar baring.

De hedendaagse rol van de doula kwam echter voor het eerst naar voren uit de natuurlijke geboortebeweging in de Verenigde Staten in de jaren zestig, toen vrouwen begonnen te verlangen naar niet-medicamenteuze, weinig ingrijpende geboortes. Vrienden, kennissen en familie gaven steeds meer formele en praktische kennis over de bevalling, wat de zwangeren ondersteuning bood.

Waar werd de term doula voor het eerst gebruikt?

De term doula werd voor het eerst gebruikt in een antropologische studie uit 1969, uitgevoerd door Dana Raphael. Zij suggereerde dat het op veel plaatsen normaal was dat een vrouw uit hetzelfde dorp of gemeenschap deel uitmaakte van de bevalling. In menselijke samenlevingen was dit traditioneel een rol die werd vervuld door een familielid of vriend wiens aanwezigheid bijdroeg aan succesvolle langdurige borstvoeding. Raphael ontleende de term aan het moderne Grieks, zoals haar verteld door een oudere Griekse vrouw, Eleni Rassias. Raphael beschreef het ook als afkomstig uit de tijd van Aristoteles, een oud Grieks woord dat vrouwelijke slaaf of dienende vrouw betekent.

Ontwikkeling rondom geboorte van een baby

In de laatste eeuwen hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden en door de ontwikkelingen in de medische wereld is de geboorte van een kindje steeds meer uit de sociale context gehaald. Op veel plaatsen in de wereld is deze sociale context er nog steeds, maar er zijn ook veel plaatsen in de wereld waar de geboorte uit deze belangrijke sociale context is gehaald.

Er zijn veel culturen waarbij de vrouwen van een gemeenschap of een dorp de barende moeder omringen. De mannelijke partners hebben hierin vaak een rituele rol, zij trekken zich terug en omringen zich met andere mannen of familie of zij trekken zich alleen terug, om vervolgens de steun van de Goden in te roepen door om een gunstig verloop van de bevalling te vragen.

Context van de geboorte van een kindje

Gaandeweg de verschillende eeuwen en evoluties kreeg de geboorte van een kindje een andere context. De geboorte van een kindje ging gepaard met het in je eentje moeten bevallen in een vreemd ziekenhuis, omgeven door vreemde mensen en soms in barre omstandigheden. We zijn de laatste helft van de vorige eeuw op zoek gegaan om van die medische context weer terug te gaan naar een menselijk gebeurtenis. Zo werd de partner van de barende moeder in de jaren ’70 steeds meer in de verloskamer toegelaten.

Op de dag van vandaag kunnen we ons nog moeilijk voorstellen dat er geen vader of partner aanwezig is bij de geboorte.

Het fenomeen doula

Rond het jaar 2000 kwam opnieuw het fenomeen doula op in landen als: Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Dit was een uitkomst voor het in die landen gehanteerde verloskundig systeem, waarbij een vrouw na haar bevalling in het ziekenhuis naar huis ging zonder verdere begeleiding.

De geboortezorg hier in Nederland anders ingericht, maar toch werd ook hier duidelijk dat er een verandering gaande was in de wensen en behoeften van de zwangeren. Er is steeds meer informatie en kennis beschikbaar en dat kan lastig zijn, want wat is nu ‘het beste’ voor moeder en kind? De vragen die deze nieuwe onzekerheid met zich meebrengt verlangen vaak tijd en aandacht die reguliere zorgverleners doorgaans niet beschikbaar hebben.

De vraag die ontstond was: hoe kan worden voorzien in de emotionele behoefte van de zwangere?
De doula lijkt hierop het antwoord te zijn.

Liefs, Tessa

Gerelateerde Artikelen

Waarom een doula?

Een doula is er voor de volle 100% voor de moeder (en eventueel haar partner). Een doula luistert altijd naar de moeder en in haar aanwezigheid is zij geruststellend. Ze zorgt voor een vertrouwensband en een goede voorbereiding op de geboorte. De doula steunt de moeder in haar keuzes en zal haar aan deze keuzes herinneren wanneer zij bang is of twijfelt. De doula ziet de moeder, zoals zij echt is. Ze begrijpt de reis die de moeder doormaakt en moedigt het vertrouwen van de moeder aan en zet de moeder in haar kracht. Ze verzacht de pijn met haar aanraking, haar woorden of alleen met haar ogen. Een doula ís er.

Samen slapen of niet samen slapen?

Samen slapen met je kind is echter niet het antwoord op alle slaap drama’s, en de beste plaats om dit te bespreken is ergens waar je met gelijkgestemden hierover kunt praten. Zij begrijpen wat het is om samen te slapen.
Maar voordat je je aanmeld voor de groep ‘Samen slapen’ is het handig om ook de opsomming te lezen waarom je niet meer samen zou moeten slapen.

Onvoorwaardelijk ouderschap, wat is het nou?

Onvoorwaardelijk ouderschap dat doet ieder ouder toch? Zou je kunnen denken? Elke ouder houdt immer onvoorwaardelijk van zijn kind, niet?! Toch kunnen ouders onvoorwaardelijk van hun kind houden, terwijl het kind zich niet gezien voelt. Het is een manier van opvoeden wat om bewustwording vraagt.

Onvoorwaardelijk ouderschap laat je nadenken over de band die je met je kind wilt.
Het is een pleidooi voor kindgericht opvoeden.

Deze manier van opvoeden nodigt uit om te kijken. Niet alleen naar ons kind, maar naar de hele maatschappij. Straffen en belonen zit namelijk in onze hele cultuur. Het is logisch en soms ook goed bedoelt, maar hoe meer je er in verdiept hoe meer je ermee wilt stoppen. Zodat het kind zich gezien voelt, fouten durft te maken, en vanuit plezier de wereld te ontdekken.

Deel 3 – Door het sporten voelde ik me weer Iris (en sexy ;-)

Het moederschap heeft mij veranderd. Jou ook? Ik vind het best lastig om me naast moeder ook vooral Iris te voelen. Door te bewegen met liefde vind ik haar weer terug. Altijd. En dat is niet zo vanzelfsprekend, want die vrouw was ik echt kwijt na mijn eerste zwangerschap. En toen ik haar weer had gevonden, werd ik zwanger van mijn tweede. En kreeg ik bekkenbodemklachten. Wow, ik kwam er achter hoeveel invloed klachten hebben op het gevoel je niet sterk, mooi, sexy te voelen.

Reacties